© Servei d'Estudiants
Inscripció en activitats de la Delegació d'Incorporació a la Universitat

Per accedir novament a l'oferta, recarregueu aquesta pàgina

Atenció: aquesta aplicació necessita permisos per a crear un "cookie" i una finestra emergent en el seu ordinador.
El "cookie" només és necessari per al funcionament de la pàgina, i serà eliminat en tancar la sessió

Verifique que la configuració del seu navegador és la correcta.

Delegació d'Incorporació a la Universitat
Av. Blasco Ibáñez, 13.
46010 V ALÈNCIA
E-mail: futura@uv.es

  Tel.: 96 398 31 60 
 Fax: 96 398 32 00