Num. tesis: 15536
Fecha depósito: 29/12/2021
Título: Strategies for enhancing the impact of interventions in chronic health: a transnational qualitative meta-study on sampling, recruiting and communication with vulnerable populations.
Autor/a: Beatriz Vallina Acha
Director/a 1: Jorge Garcés Ferrer
Director/a 2: María Teresa Ferrando García
Director/a 3:
Tutor/a: Jorge Garcés Ferrer
Departamento: C31 Facultat de Ciències Socials
Programa: 3163 Disseny, Gestió i Avaluació de Polítiques Públiques de Benestar Social
Área: Sociales
Centro: 46035045 Fac. de Ciències Socials
Estado: Leídas
Centro lectura: 46035045 Fac. de Ciències Socials
Lugar lectura: Salón de Actos de la Facultat de Ciències Socials, Avinguda dels Tarongers, 4b (46021 - Valencia)
Hora lectura: 11:00:00
Fecha lectura: 24/02/2022